Oldalak

2015. február 27., péntek

A többes szám

A főnevek többes számánál is megmarad a határozott névelő, de ebben az esetben mind a három nemnél ugyanaz lesz: die


die Väter - az apák
die Mütter - az anyák
die Kinder - a gyerekek

Sajnos, a többes számú alak is egy olyan, amit meg kell tanulni! Minden egyes főnévnél, külön-külön. Ha a szótanulásnak azt a módszerét választod, hogy kiszótárazod a szavakat egy füzetbe, akkor minden főnév mellé írd oda a többes számú alakját is. Ez a szótárakban is mindig fel van tüntetve:

Nézzük hol találod meg:

sKind [~(e)s, ~er] gyer(m)ek;

das Kind, többes számban: die Kinder

Az általam használt szótárban a címszavak félkövérrel vannak szedve, a főnevek előtt közvetlenül ott áll dőlt betűvel a nemre utaló rövidítés.

A címszó után, szögletes zárójelben először az egyes szám birtokos eset van feltüntetve, majd vesszővel elválasztva következik a többes szám alanyeset.

~ (hullámvonal, vagy más néven tilde) azt jelenti, hogy az adott címszó változatlanul ismétlődik. Ha a ~ kap két pontot is, akkor az azt jelenti, hogy "umlaut" következik, de más változás nem történik a szóval: rVater, többes számban: Väter

Összefoglalhatjuk egy táblázatban a többes szám jelölésének típusait, de tapasztalatom szerint ennek inkább akkor van jelentősége, ha valaki már alapból több példát tud mondani  az egyes típusokra, ugyanis ez az összefoglaló nem alkalmas arra, hogy önállóan próbáljuk kitalálni egy-egy főnév többes számát.

Akkor nézzük!

1. Nem történik semmi változás, a többes számú alak megegyezik az egyes számmal:
 • der Maler - die Maler (festő)
 • der Magier - die Magier (mágus, varázsló)
 • der Gürtel - die Gürtel (öv, derékszíj)
2. Umlautos:
 • der Vater - die Väter (apa)
 • die Mutter - die Mütter (anya)
 • der Faden - die Fäden (fonál)
3. -e rag:
 • der Tisch - die Tische (asztal)
 • das Spiel - die Spiele (játék, meccs)
 • der Freund - die Freunde (barát)
4. Umlaut + -e:
 • der Stuhl - die Stühle (szék)
 • der Arzt - die Ärzte (orvos)
 • der Hof - die Höfe (udvar)
5. -er rag:
 • das Kind - die Kinder (gyerek)
 • das Ei - die Eier (tojás)
 • das Feld - die Felder (mező)
6. Umlaut + -er:
 • das Dorf - die Dörfer (falu)
 • das Bad - die Bäder (fürdő)
 • das Buch - die Bücher (könyv)
7. -n, -en rag:
 • die Tante - die Tanten (nagynéni)
 • die Frau - die Frauen (asszony, nő)
 • die Reise - die Reisen (utazás)
 • die Eisenbahn - die Eisenbahnen (vasút)
8. -s rag:
 • das Auto - die Autos (autó)
 • der Tee - die Tees (tea)
 • die Mutti - die Muttis (anyu)
Nyelvtanulás során mindig imádtam az érdekességeket, különlegességeket. Ezek valahogy sokkal könnyebben megragadtak. A többes szám kapcsán is eszembe jutott egy érdekesség. Miért is kell megtanulni a főnevek többes számát, és miért is érdemes néha felütni a szótárt, és miért nem érdemes megelégedni rögtön az első találattal:

die Mutter - Ismerjük a szót, jelentése (édes)anya. Többes számban die Mütter

Most jön az érdekesség! A szótárban rögtön utána, külön címszóként hozva egy második jelentéssel is szerepel:  die Mutter - (műsz.) anya. Többes számban die Muttern

2015. február 26., csütörtök

A főnév

A német nyelvben az összes főnevet nagy kezdőbetűvel írjuk, valamint a magázó (önöző) névmásokat is: Sie, Ihnen

A legtöbb főnévhez tartozik egy határozott névelő, ami megmutatja a főnév nemét. Három nemet különböztetünk meg: hímnem, nőnem, semlegesnem.

A főneveket minden esetben a hozzátartozó határozott névelővel együtt tanuljuk meg!

A névelő lesz az, ami nem csak a főnév nemét mutatja meg, hanem utal a többes számra, valamint jelzi az esetet is: alanyeset, tárgyeset, részes eset, birtokos eset

A der a hímnemű, die a nőnemű, das a semlegesnemű névelő.

Nézzünk egy-egy példát:

der Vater - az apa
die Mutter - az anya
das Kind - a gyerek

Ebben az esetben még logikusnak is tűnhet, hisz a nyelvtani nem megegyezik a biológiai nemmel, a gyerek pedig lehet fiú is és lány is...

... de mégsem ilyen egyszerű! Itt van például a das Mädchen (a lány) vagy a das Fräulein (a kisasszony). Hölgyekről van szó, a névelőjük pedig mégis semleges nemű. Ennek az a magyarázata, hogy minden kicsinyítő képzővel ellátott (-chen, -lein végű) főnév semleges nemű.

Az anyagot jelentő főnevek is semleges neműek, például: das Wasser - a víz, das Gold - az arany

Mik lehetnek még semlegesneműek?

- a  -nis, -tum/-ment, -um végződésű főnevek
- a hangok és hangjegyek nevei

- a törtszámnevek
- jelzővel ellátott földrajzi nevei
- szállodák, kávézók, mozik tulajdonnevei
- más szófajból képzett főnevek

Mik lehetnek még hímnemű főnevek?

- a hímnemű élőlények
- a napok, hónapok, évszakok nevei
- az égtájak, csapadékok nevei, szélfajták
- hegyek, tavak nevei
- autómárkák és vonatok nevei
- a legtöbb alkohol neve
- a legtöbb kőzet neve
- a legtöbb pénznem
- az -er/-ler, -el, -ier/-iker, -ast, -s végződésű főnevek

Mik lehetnek még nőnemű főnevek?

- a nőnemű élőlények
- a tőszámnevek
- hajók és repülők nevei
- legtöbb fa és virág neve
- az -e/-ei/-ie, -in, -heit/-keit, -schaft, -tät végződésű főnevek

Szóval keresgethetjük a szabályokat, a logikát, akkor sem úszhatjuk meg, hogy a főneveket a hozzájuk tartozó névelővel együtt tanuljuk meg. De ez is olyan, mint a kiejtés: csak elsőre tűnik ilyen rémségesnek, és rövid idő után olyan természetes lesz, hogy der Kuli (a golyóstoll), die Schule (az iskola), das Geld, (a pénz), hogy nem is fogsz rajta gondolkodni, milyen névelő is tartozik hozzájuk!

Megjegyzés: A szótárak nem írják ki a teljes névelőt, csak rövidítve: r, e, s (A rövidítésre a névelő utolsó betűjét használják: der, die, das)

Eredeti példánknál maradva:
rVater - az apa
eMutter - az anya
sKind - a gyerek


Még mindig a kiejtés

Az előző bejegyzésben a magánhangzók kiejtését vettük sorra, most következzenek a mássalhangzók! (Nagyításhoz katt a képre!)Sajnos, ez a táblázatos összefoglaló nem elegendő a helyes kiejtés elsajátításához, de mégis nagy segítséget jelenthet a későbbiek során.

Továbbra is ajánlom hangos szótárak használatát, vagy a Google fordítót, ahol a hangszóró ikonra kattintva meg is hallgathatjuk a kívánt szót. Ne csak hallgassuk, próbáljuk meg mi is kiejteni. Többször is.

Itt a kiejtésnél meg kell említeni a szóhangsúlyt. A magyar nyelvben mindig az első szótagon van a hangsúly. (Lám, ez is egy olyan dolog, ami abszolút nem tudatosodik bennünk, mégis használjuk.) A németben is hasonló a helyzet: itt a hangsúly a tőszótagon van, ami gyakran megegyezik az első szótaggal: reden, Liebe, stb.

A németben az erős hangsúly a hangsúlytalan szótag kiejtését gyengíti. A hangsúly a szó belsejében is állhat, hangsúlytalan igekötős igék esetén: verstehen (ferstéjön)


Nulladik lépés

A tanulás nulladik lépése, hogy megismerkedjünk a német hangok helyes kiejtésével. A nyelvtanulásnak talán ez a legrémisztőbb része, ami miatt sokan félnek belevágni, vagy ha rendelkeznek is egy nagy adag passzív szókinccsel, ez miatt nem mernek megszólalni.

Német nyelvnek az az érdekessége, hogy ugyanazt a betűt többféleképpen is ki lehet ejteni, vagy éppen ugyanaz a kiejtés több betűhöz is tartozhat.

A német ABC 26 betűből áll, és ebbe nem számítanak bele az umlautos betűk és az összetett betűk sem. Umlautos betűnek nevezzük azt, amelyiken kettő pont van ilyen az ä, ö és az ü.
Összetett betűk: ch, ck, pf, ph, ss, sp, st, sch, tz

Ezenkívül van még a ß ("eszcett" vagy "scharfes S")

Bevallom őszintén, elég csúnyára sikerült ez a lecke, és sajnos a következő sem lett sokkal szebb, de ez ne szegje kedved! Tanulás közben nem lesz ez olyan rémes, mint ahogy elsőre látszik. Ha bizonytalan vagy egy-egy szó kiejtésében, nyugodtan írd be egy hangos szótárba, vagy a Google fordítójába, és hallgasd meg a kiejtést!

Akkor nézzük előbb a magánhangzókat! (Nagyításhoz katt a képre!)

2015. február 24., kedd

Hogyan tanuljuk a szavakat?

Ha nagyon maximalista vagy, akkor a szavak tanulására azt ajánlom, hogy a hagyományos szótárfüzet bal oldalára írd ki a szót németül (névelővel, többes számmal együtt), majd magyarul is természetesen. A füzet jobb oldalára pedig kerüljön egy példamondat az adott szóval. Legjobb, ha olyan példamondatot írsz (szótár vagy a tanagyag segítségével) ami rád jellemző! Így könnyen megtanulhatod, hisz lesz egy mondat, amivel azonosulni tudsz, olyan az információtartalma, ami rólad beszél. Így:Ha szeretnéd, ezt is lehet tovább fokozni! Ne csak a leckében előforduló szót írd ki, hanem a teljes szócsaládját. (Így a többi szót is könnyebb megjegyezni.) Például, ha a leckében szerepel a posta szó, akkor írd ki a következőket is: postás, postaláda, postakocsi, postaköltség, postabélyeg, postafiók, postagalamb, postai... stb.

Ez persze már túlmutat a kezdő szinten..., de lehet, hogy nem is akarsz ott megállni?

Fontos! A szavakat ismételd hangosan. Nem baj, ha elsőre nem megy tökéletesen, lényeg, hogy próbáld kiejteni, és halld magad beszélni. Ugyanezt tedd a példamondatokkal is. Ha más lehetőséged nincs, képzeld el, hogy van egy beszélgetőpartnered, és neki mesélsz pl. a családodról.

Jó ötletnek tartom, és egyre több helyen ajánlják a szókártyák használatát. Készítsd el magad naponta a megtanulandó adagot. Nem tart tovább, mint szótárfüzetbe körmölni, és izgalmasabb is. A kártya egyik felére németül, a másik felére magyarul írd a szavakat. A különböző szófajokat különböző színű papírra írhatod.

Ennek a módszernek további előnye, hogy nem egy adott sorrendben fogod tudni a szavakat. Én gimnazista koromban gyakran jártam úgy, hogy mindent tudtam, csak azt nem, amit meg kellett tanulni. Pontosan láttam a lelki szemeim előtt, hol van a könyvben,  melyik oldalon, az oldal melyik részén, melyik bekezdés, mi van mellette, alatt, felette, mi van aláhúzva, csak azt nem tudtam, mi van odaírva!

Voltak szavak, amik úgy maradtak csak meg a fejemben, ha kötöttem valamihez. Pl. hasonlított egy magyar szóhoz, vagy szünetben kikérdeztük egymást, és az a jelenet előhívta az akkor elhangzott szavakat. (Ott még fogalmam sem volt arról, hogy ezt akár tudatosan is lehetne alkalmazni.)

A lányom például egy számára megjegyezhetetlen anyagot énekelve tanult meg, úgy, hogy egy kedvelt zene dallamára memorizálta a szöveget. Évek múlva is tudta.

Mi a helyzet a szótár használatával?

Ajánlom. Attól függ persze, hogy mi a célod a nyelvtanulással.

Ha megelégszel egy 1.000 szókincses tudással, akkor bőven elég az a szójegyzet, ami egy-egy lecke végén található. Nem kell több. De ha a cél egy nyelvvizsga, vagy egyszerűen hajt a kíváncsiság, akkor mindenképpen be kell szerezni egy "igazi", papíralapú szótárt.

Egyrészt azért, mert rengeteg információt tartalmaz, másrészt azért, mert nem árt, ha valaki tudja is használni: melyik jelölés mit jelent, stb. Ráadásul tudni kell gyorsan keresni, ami óriási előnyt jelent egy nyelvvizsgán, érettségin.

Nem minden hasznos, ami nyomtatásban is megjelenik. Valamikor réges-régen megvettem egy német-magyar képes szótárat. (Black & White Kiadó, 1999) Az ötlet tök jó! több mint 2.000 szó, tematikus is, képes is... csak kár, hogy tele van hibával.

A Google fordítóját sem ajánlom 100%-osan tanulásra. Persze, van hogy S.O.S. jól jön a segítség egy-egy szónál, és a kiejtést is gyakorolhatod vele, de nézzük meg, konkrétan mire gondolok:

Először beírtam ezt az egyszerű mondatot: Mutti gibt dem Vater Brötchen. (Anyu zsömlét ad apunak.)
Aztán beírtam ezt: Brötchen, majd így is: das Brötchen, végül egy másik mondattal próbálkoztam: Wir geben ihr Brötchen.

Eredmény:


Ha már van némi tapasztalatod nyelvtanulás terén, akkor tudatosan keresed a rafinériát, a magyartól eltérőt a tanulandó nyelvben. Már az problémát szokott okozni, hogy ha valamire a magyar egy szót használ, a német más és mást, vagy fordítva.

Másik egyszerű példa: 

Beírom a fordítóba, hogy csiga. Eredmény: Schnecke (névelő nélkül)

Ezzel szemben mit hoz a szótár:
 1. die Schnecke - (átvitt értelemben is)
 2. die Rolle vagy die Flasche - (emelő)
 3. der Kreisel - (játék)
Nem biztos, hogy a legelső találat az, amire szükséged van. Ezért kell megtanulni a szótár helyes használatát, és nem biztos, hogy jó ötlet fordító segítségével csetelgetni egy idegen nyelven.

Hogyan tanuljunk?

Mondhatnám azt, hogy lelkesen, örömmel és hatékonyan.

Ez persze nem elég. Fontosnak tartom, hogyha konkrét tanulásra kerül a sor, akkor ne csak az örömre és a lelkesedésre figyelj, hanem egyéb tényezőkre is, amik ha nem kedvezőek, gyorsan kibillentenek a tanulásból. Elmarad a sikerélmény, azt gondolod, nem vagy elég kitartó, stb. És a vége persze az lesz, hogy levonod a következtetést: képtelenség megtanulni egy idegen nyelvet...

Gondoljunk csak bele! Amikor egy pici gyermek tanulja az anyanyelvét, eszébe sem jut, hogy ő soha nem fog tudni megtanulni beszélni. Mégis megtanul, pedig nem ül neki magolni, nem érdeklik a nyelvtani fogalmak, hidegen hagyja a múlt idő jele, a melléknév fokozás... és még sorolhatnám. Ezzel szemben lelkesen beszél, még akkor is, ha rajta kívül jó esetben csak az édesanyja tudja, hogy mit akar. Egyik kicsit előbb, a másik kicsit később, de megtanul a gyermek beszélni. Az a gyermek, akiről azt feltételezzük, hogy olyan "tutuka" még, nem ért semmit... Egy frászt! Hihetetlenül sokat értnek, akkor is, amikor nem tudnak még kimondani egy értelmes szót sem. Ezek után hogy gondolhatjuk, hogy egy nagy, és okos felnőtt ember nem tud megtanulni egy idegennyelvet? Ugye, hogy ugye?

Szóval! Mire figyeljünk még:
 • a megfelelő hőmérsékletre. Ne legyen túl meleg, de ne is fázz!
 • legyen minden kéznél, amire a tanuláshoz szükséged lehet
 • megfelelő fény
 • kényelem
Ami még nagyon fontos: ne legyél éhes és szomjas! A víz az agy üzemanyaga. Nagggyon-nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségben vedd magadhoz a folyadékot egész nap és a tanulás során is. Ne csak akkor igyál, amikor úgy érzed, szomjas vagy. Amikor már szomjúságot jelez a szervezet, jócskán hiányzik egy kis víz a rendszerből. (A fűtés sem működik tökéletesen, ha nincsenek teljesen feltöltve a radiátorok, és a csövek.)

2015. február 23., hétfő

Miért akarsz németül tanulni?

Mielőtt nagy svunggal* belevetnéd magad a nyelvtanulásba, nem árt tisztáznod magaddal, miért is szeretnél megtanulni németül.

Nagyon fontos a motiváció! Motiváció nélkül könnyen zátonyra futhat a próbálkozásod, és a kudarcélmény rombolja az önbizalmadat.

Tedd fel hát magadnak a kérdést:
Miért akarok éppen németül tanulni?
 • Csak… (Ez nem jó válasz. Ezzel nem fogsz túl messzire jutni!)
 • Mert tetszik a nyelv. Tulajdonképpen mindig is vonzott, de a szüleim az angolt erőltették.
 • Környékünkön rengeteg német cég van, és a munkavállaláshoz elengedhetetlen a német nyelv ismerete.
 • Városunkban egyre több német turistával találkozom, és olyan kellemetlen, hogy azt a néhány egyszerű mondatot sem értem, amivel valószínűleg útbaigazítást kérnek.
 • Nyáron német nyelvterületre utazok, és szeretnék magabiztosan legalább egy pohár vizet kérni, vásárolni, stb.
 • A környezetemben mindenki angolul tanul, és én szeretnék nem beállni a sorba.
 • A gyermekem is most tanulja az iskolában, és szeretném, ha tudnék neki otthon segíteni.
Mindegy, hogy mi a motivációd, a lényeg, hogy legyen lod, és természetesen a célod eléréséhez legyen egy használható és tartható terved!

Ez az oldal kimondottan kezdőknek szól, akik a nulláról szeretnének eljutni egy bizonyos szintre. Te tudod már, hová szeretnél eljutni?

Lehet, hogy az a célod, hogy a mindennapi életben magabiztosan eligazodj mindössze 1.000 szó ismeretével?

Vagy lehet, hogy 1.500 szót szeretnél aktívan használni?


Gondold végig: ha elhatározod, hogy szeretnél megtanulni 1.000 szót úgy, hogy használni is tudd, akkor ehhez kell egy terv. Ha egy nap alatt csak 20 szót tanulsz meg, az azt jelenti, hogy két hónap (50 nap) alatt ezt meg is tudod csinálni, persze, csak akkor, ha tartod magad a tervhez, és naponta teljesíted a magad elé kitűzött feladatokat. (Kiszámolhatod, hogy hány nap alatt tudnál megtanulni 1.500, 2.000 vagy akár 3.000 szót?)


*németül Schwung, jelentése: lendület (már csak 999 szót kell megtanulnod…)


Sokszor nem is gondolkodunk rajta, hány ilyen szó van a mindennapi életünkben, amit olyan lazán használunk, közben meg német eredetű.

Te tudnál ilyen szavakat mondani?