Oldalak

2015. március 16., hétfő

Szórend a németben I.

Hogyan alkossunk meg egy egyszerű mondatot németül? Mire kell figyelni?

Nézzünk néhány példát:

- Wo ist die Schule? - Hol van az iskola?

Válasz:

- Die Schule ist links. - Az iskola balra van.

De válaszolhatunk így is:

- Links ist die Schule. - Balra van az iskola.

1. Egyenes szórend:

Alany          +  állítmány (ige) + többi mondatrész
Die Schule              ist                       links.

További mondatok: Ich komme schon. - Jövök már.
                       Ich stehe heute morgen früh auf. - Ma reggel korán kelek fel.

2. Fordított szórend:

Hangsúlyos szó + állítmány (ige) + alany  + többi mondatrész
Links                          ist           die Schule.

További mondatok: Früh stehe ich auf. - Korán kelek fel.
                         Heute stehe ich früh auf. - Ma kelek fel korán.

A mondat bármely mondatrészét kiemelhetjük a mondat elejére. Utána fordított szórendet következik.

Kérdőmondati szórend:

a) ha van kérdőszó

Kérdőszó + állítmány (ige) +     alany     + többi mondatrész
Wo                     ist              die Schule?

További mondatok: Wie sehe ich aus*? - Hogy nézek ki?
                        Was möchtest du essen? - Mit szeretnél enni?

* németben az elváló igekötők mondatkeretet alkotnak aussehen - kinézni

b) ha nincs kérdőszó

Állítmány (ige) +     alany     + többi mondatrész
Ist                    die Schule           links? (Balra van az iskola?)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése